.

Follow us on :

TH |


นโยบายคุกกี้

        นโยบายคุกกี้ฉบับนี้ (“นโยบาย”) ได้อธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์และวิธีการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ https://www.zebra-head.com ("เว็บไซต์”) ที่ให้บริการโดย บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา“) รวมไปถึงการลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดศึกษานโยบายคุกกี้ฉบับนี้เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ การเปิดเผยและทางเลือกในการอนุญาตให้เปิดใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้คืออะไร?
        คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำท่านและวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้งที่ท่านกลับมาเข้าชมอีก หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางหรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่จดจำคุกกี้นั้นได้ ดังนั้น ในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งต่อ ๆ ไป คุกกี้จะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ประเภทของคุกกี้และการจัดเก็บ
           • คุกกี้แบบชั่วคราว (Session Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาคงอยู่ชั่วคราวจะถูกใช้ในระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และจะสิ้นสุดลงเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือทำการปิดเบราว์เซอร์ของท่าน
           • คุกกี้แบบถาวร (Persistent Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาคงอยู่ไปตลอดจนกว่าจะหมดอายุหรือถูกลบ เพื่อใช้จดจำการตั้งค่าของท่านภายในเว็บไซต์และจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือของท่านแม้ว่าท่านจะปิดเว็บไซต์นั้นแล้ว คุกกี้ดังกล่าวนี้จะช่วยเรื่องความสอดคล้องของข้อมูลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการ

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

ประเภทของคุกกี้
วัตถุประสงค์
คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์แก่ท่านและเพื่อให้ท่านสามารถใช้ ท่านลักษณะที่สำคัญได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยในด้านการยืนยันตัวบุคคลของท่านและช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีท่านเป็นต้น หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เราจะไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่านได้ เราจึงจำเป็นต้องใช้คุกกี้ชนิดดังกล่าวนี้เพื่อให้บริการแก่ท่าน
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Analytical/Performance Cookies) คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงทำให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมและวิธีการที่ท่านใช้งานบนเว็บไซต์ โดยคุกกี้เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เราเช่น ทำให้มั่นใจว่าท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เราไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Advertising/Targeting Cookies) คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่านและยังจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านเห็นโฆษณาและช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพทางด้านการตลาดของเราอีกด้วย นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้เหล่านี้เพื่อเสนอโฆษณาที่ท่านอาจสนใจโดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของท่านที่ผ่านมา โดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเราด้วย
การใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม
        เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเป็นคุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามแยกต่างหากจากเว็บไซต์ของเราที่ท่านกำลังเยี่ยมชม เช่น ผู้ให้บริการข้อมูล โฆษณา หรือ การวิเคราะห์บนเว็บไซต์เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คือ เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูล เช่น แฟลชคุกกี้ HTML 5 หรือวิธีการอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของเรา

ระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้
        เราจะจัดเก็บคุกกี้ที่ได้รับจากอุปกรณ์ของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในการใช้คุกกี้นั้น ๆ โดยระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของคุกกี้ที่ใช้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ สำหรับคุกกี้ที่แบบชั่วคราว ข้อมูลที่ได้มาจะถูกจัดเก็บเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และจะสิ้นสุดเมื่อบราวเซอร์ถูกปิด คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของท่าน สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น ๆ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแม้ว่าท่านจะทำการปิดบราวเซอร์แล้วก็ตาม

การตั้งค่าคุกกี้
        ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อเลือกการใช้งานที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้บางอย่างในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน อาจทำให้การใช้งานบนเว็บไซต์หรือลักษณะบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หากท่านต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ และการตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ทางการของเบราว์เซอร์ของท่านได้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธหรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้
        เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ของเรา สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเร็ว

        นโยบายคุกกี้ฉบับนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2565

รายละเอียดการติดต่อ
        หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ดังนี้

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่                 324 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
อีเมล                info@zebra-head.com
เว็บไซต์            www.zebra-head.com และ www.shop.zebra-head.com
เบอร์โทรศัพท์    02-720-5959 ต่อ 1031, 1032 (ติดต่อได้ ณ เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.)