.

Follow us on :

TH | EN


ประวัติ


    ในปี 2509 คุณเสถียร ยังวาณิช ได้เริ่มกิจการรับจ้างทำตู้แช่สเตนเลส และรับจ้างผลิตชุดครัวสเตนเลสให้แก่โรงแรม และสายการบินต่างๆ ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมศิลป์อุตสาหกรรม เมื่อมีเศษสเตนเลสเหลือจากการรับจ้าง คุณเสถียรจึงมีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์จากเศษสเตนเลสที่มี พร้อมกับต้องการพัฒนาคุณภาพช้อนในสมัยนั้นและต้องการพัฒนารูปแบบการผลิตไปสู่ระบบอุตสาหกรรมจึงได้เริ่มผลิต "ช้อนสเตนเลส" ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของ ตราหัวม้าลาย ในปี 2511

    บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบันบริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีพนักงานทั้งหมดกว่า 1,000 คน มีผลิตภัณฑ์กว่า 2,200 รายการ โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ ณ กิ่งอำเภอ นิคมพัฒนา จ.ระยอง มีเนื้อที่ 100 ไร่ นับเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีการผลิตสูงสุดแห่งหนึ่งในเอเซีย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 : 2008 จากสถาบันทียูวี ไรน์แลนด์ ประเทศเยอรมันนี และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004 จากสถาบันทียูวี เอเซีย แปซิฟิค TÜV SÜddeutshland Group ประเทศเยอรมันนี

เกียรติประวัติหัวม้าลาย

    ด้วยความทุ่มเทต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างสูงทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติในด้านคุณภาพของสินค้า ดังจะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ มากมายที่ได้รับ อาทิ


พ.ศ. 2521

รางวัลสินค้าคุณภาพดีที่สุดจากสมาคมการค้าอุตสาหกรรมขนาดย่อม และกลุ่มการตลาดเพื่อการส่งออก

พ.ศ. 2524

รางวัลชนะเลิศจากงาน EXPORT '81

รางวัลสินค้าไทยดีเด่น จากสมาคมนิยมไทย

พ.ศ. 2527

รางวัล 1st ARAB Trophy 1984 จาก The President of Editorial,Madird, Spain

รางวัล V International Trophy for Technology จาก The President of Editorial, Frankfurt, West Germany

พ.ศ. 2528

รางวัล V International Asia Award 1985 จาก The President of Editorial, Singapore

พ.ศ. 2529

รางวัล VII Asia Award และรางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยม 1st American Award

พ.ศ. 2530

รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น จาก คณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ดีเด่นและหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ

รางวัล VII Africa Award

รางวัล II Europe Award จาก The Europe Gold Star Quality

รางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยมประเภทอุตสาหกรรมที่มีเทคนิคการผลิตและการตลาดสูง

พ.ศ. 2531

รางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยม 3 ปีติดต่อกัน จากคณะกรรมการพิจารณาผู้ส่งออกยอดเยี่ยม

รางวัลอันดับ 1 เมืองไทยประจำปี 2531 ประเภทเครื่องครัวสเตนเลสสตีล

พ.ศ. 2536

รางวัลผู้ส่งออกดีเด่นที่ใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง ประเภทเครื่องใช้ภายในบ้าน Prime Minister's Export Award ประจำปี 2536 จากคณะกรรมการพิจารณาผู้ส่งออก

พ.ศ. 2538

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากคณะกรรมการและนิตยสารบิสสิเนสทีม

พ.ศ. 2542

รางวัล Thailand's Brand Product Logo, as a symbol of high quality exports จากกระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2543

รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี 2543 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

พ.ศ. 2544

ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 โดย The TÜV CERT Certification Body of TÜV Anlagentechnik , GmbH, GERMANY

พ.ศ. 2545

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประเภทธุรกิจที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง ประจำปี 2545 Prime Minister’s Export Award 2002 : Brand Name

รับมอบประกาศเกียรติคุณ และตราสัญลักษณ์ (Logo) ตามโครงการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2547

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประเภทผู้ส่งออกไทยดีเด่น ประจำปี 2547 Prime Minister’s Export Award 2004 : Best Exporter

พ.ศ. 2551

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประเภทธุรกิจที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง ประจำปี 2551 Prime Minister’s Export Award 2008 : Brand Name

ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 (Environmental Management System ISO14001:2004) By The TÜV SUD Certification Body of TÜV Asia Pacific Ltd. TÜV Suddeutschland Group

พ.ศ. 2553

ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 โดย The TÜV CERT Certification Body of TÜV Rheinland Cert GmbH

พ.ศ. 2554

รางวัล Best of the Best เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของโครงการ Prime Minister’s Export Award ประเภทบริษัทที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง (Thai Owned Brand) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2555

รับมอบตราสัญลักษณ์คุณภาพ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์(Department of international Trade Promotion)

พ.ศ. 2557

เกียรติบัตรโครงการนิคมอุตสาหกรรมสีขาวป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 Prime Minister’s Business Enterprise Award 2014 : Best Thai Brand 2014

พ.ศ. 2558

เกียรติบัตรโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงแรงงาน

พ.ศ. 2559

ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015   โดย The TÜV CERT Certification Body of TÜV Rheinland

พ.ศ. 2561

ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 : 2015  โดย The TÜV CERT Certification Body of TÜV Rheinland

พ.ศ. 2565

รางวัล BEST OF THE BEST 30th Anniversary Prime Minister’s Export Award 2022