.

Follow us on :

TH | EN


News & Promotion

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดอาคารแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่หัวม้าลาย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ของ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด(มหาชน) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ สำนักงานใหญ่ ถนนศรีนครินทร์ โดยมีนายเสถียร ยังวาณิช ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เฝ้ารับเสด็จฯ

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ ฯ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายในบริเวณอาคารชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ด้วยความสนพระทัยเป็นอย่างยิ่ง โดยมีคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถวายคำอธิบาย