.

Follow us on :

TH | EN


News & Promotion

ตราหัวม้าลาย ร่วมสานต่อโครงการ "หม้อไทยไร้สารตะกั่ว คนไทยแข็งแรง ประเทศแข็งแรง" ปี 9

ตราหัวม้าลาย ร่วมกับแม็คโคร และสโมสรโรตารีสากล เดินหน้าสานต่อโครงการ "หม้อไทยไร้สารตะกั่ว คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง" ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารใช้ผลิตภัณฑ์หม้อก๋วยเตี๋ยวที่มีคุณภาพ ไร้สารตะกั่ว เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ด้วยการนำหม้อก๋วยเตี๋ยวใบเก่าที่เสี่ยงต่อสารตะกั่ว มาแลกหม้อก๋วยเตี๋ยวใบใหม่ตราหัวม้าลาย ซึ่งผ่านการรับรองจาก MTEC (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ) อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และทนทานกว่า โดยมี คุณสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ ผู้จัดการใหญ่สายงานขายและการตลาดร่วมเป็นสักขีพยานในการทุบทำลายหม้อก๋วยเตี๋ยวที่ไร้คุณภาพ พร้อมส่งมอบหม้อก๋วยเตี๋ยวใบใหม่ปลอดภัยไร้สารตะกั่วให้แก่แม่ค้าพ่อค้าที่ร่วมโครงการฯ

สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 แล้ว ซึ่งครั้งนี้ได้มีกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวในเขตหลักสี่ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายและนำหม้อก๋วยเตี๋ยวใบเก่ามาแลกเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่ว ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการในปีแรกจนถึงปัจจุบัน ได้ทำการมอบหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่วตราหัวม้าลายให้กับร้านก๋วยเตี๋ยวไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 3,000 ใบ